Lokaler


Vårt fysikalske institutt er etablert i 2.etg. i Steinkjer Medisinske Senter, Fyrgata 3. Der har vi rom for individuell behanding og en velutstyrt treningssal.