Våre Tjenester


Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Individuell fysioterapi
  • Idrettsskader
  • Trykkbølgebehandling
  • Elektroterapi
  • Kinesiotaping
  • Gruppetrening
  • Medisinsk treningsterapi
  • Råd og veiledning
  • Diagnostisk ultralyd / scanning


Før behandling igangsettes blir det foretatt en undersøkelse slik at vi i fellesskap med pasient kommer frem til et tilpasset behandlingsopplegg.

Vi har i tillegg godt tverrfaglig samarbeid med leger og kiropraktorer her ved Steinkjer Medisinske Senter.